Piet Tuytel nieuwe fotowerken en een beeld in het wit
Publicaties over het werk van Piet Tuytel zijn twee ledig: RUIMTE objecten 1980-2005 en het boekje OBJECTEN
2006-2009 ( de Pont ). Er is nog geen opvolger voor de periode 2010-2020, het zou niet zo gek zijn als de ont-
wikkelingen van de afgelopen 10 jaar ook in boekvorm gedocumenteerd zouden kunnen worden.

Recentelijk zijn er nieuwe autonome werken ontstaan waarbij kleuren-fotografie een rol speelt, het 'beeld'    
is nu een foto (  15 / 15 cm )  afgedrukt in het centrum van geborstelde aluminium plaat ( 40 / 40 cm ) .
Aluminium is ook een materiaal dat door Tuytel soms in zijn ruimtelijke beelden wordt toegepast.
De werken kregen Italiaanse titels mee.  De onderwerpen op de foto's zijn van grote eenvoud, alledaagse situaties
in huis of in de tuin, kregen een plaats in het denken en kijken van de kunstenaar, het gaat Tuytel om beelden 
in de ruimste zin van het woord.

Bij de recentelijk ontstane ruimtelijke beelden heeft Tuytel kleur achterwege gelaten, ze zijn wit,
eenvoudig en daar door doen ze heel zuiver aan, het beeld op de foto is nu in de galerie te zien.
Een 'open' beeld doet iets anders met de ruimte er omheen, gaat er meer een gevecht mee aan dan een
'gesloten' beeld, welk meer naar binnen is gekeerd, in de openbare ruimte is een gesloten beeld makke-
lijker een plek te geven, een open beeld, heeft vraagt om meer ruimte er om heen.
Het beeld op de foto kwam na de kleurige beelden van Piet Tuytel die tijdens ARTZUID werden
getoond in 2017. Bij het witte beeld zijn de drie delen waaruit het beeld bestaat, met een lasapparaat
aan elkaar verbonden, zodat de gebruikelijke bout / moer verbindingen hier ontbreken.


Het witte beeld, de fotowerken en de vinyl-werken zijn in de galerie tot 18/10 te zien na afspraak:
robdevries.projects@icloud.com

© foto en tekst Rob de Vries